Pramāṇavārttika(sva)vṛttiṭīkā: ācārya-Dharmakīrteḥ Pramāṇavārttikam (svārthānu­māna­paricchedaḥ) svopajñavṛttyā Karṇakagomiviracitayā Taṭṭīkayā ca sahitam. [Ed.] Rāhula Sāṃkṛtyāyana. Allahabad 1943.