Pravara

Other denominations:
Philosophical tradition: Nyāya
Worktitles:Prosopographical information about Pravara in primary sources
Information 543
atrācāryās tāvad iti. vakṣyamāṇavyākhyātṛmatāpekṣyā tāvac chabdaprayogaḥ. iha ca sarvatrācāryaśabdena uddyotakaravivṛtikṛto rucikāraprabhṛtayo vivakṣitāḥ, vyākhyātṛśabdena ca bhāṣyavivaraṇakṛtaḥ pravaraprabhṛtaya iti.

Sources: NMGBh (1) 44,12-14; NMGBh I 105,24-106,17

DetailsFragments attributed to Pravara
No fragments availableReports attributed to Pravara
No reports available