Adhyayana

Other denominations: Adhyayanapāda, Rucikāra
Philosophical tradition: Nyāya
Worktitles: RuciṭīkāProsopographical information about Adhyayana in primary sources
Information 25852
atra ca adhyayenā(adhyayanā?)viddhakarṇoddyotakarādibhir yad uktam . . .

Sources: TBV 322,15

DetailsFragments attributed to Adhyayana
Fragment 785
yad apy atra adhyayanādyuktaṃ pratisamādhānam – yathā śvamāṃsāśucyādīnāṃ svata eva aśucitvam anyeṣāṃ ca bhāvānāṃ tadyogāt tat tathehāpi tādātmyād viśeṣeṣu svata eva vyāvṛttapratyayahetutvaṃ paramāṇvādiṣu tu tadyogāt. kiṃ ca, atadātmakeṣv api anyanimittaḥ pratyayo bhavaty eva yathā pradīpāt paṭādiṣu na punaḥ paṭādibhyaḥ pradīpe evaṃ viśeṣebhya eva aṇvādau viśiṣṭapratyayaḥ na aṇvādibhya – ityādikam, tad api asaṃgatam.

Author(s): Adhyayana
Sources: TBV 699,13-17

DetailsReports attributed to Adhyayana
No reports available